Eva Sterner leder Logicenters projektutveckling framåt

De senaste två åren har Logicenters storsatsat på projektutvecklingsavdelningen som expanderat till mer än det dubbla i antal anställda. Under ledning av verksamhetens Head of Development Eva Sterner ska avdelningen expandera ytterligare och växla upp initiativen inom både yteffektivitet och miljöarbete. Men Eva Sterner vill även locka fler kvinnor till en mansdominerad bransch.

Med en doktorsexamen i bagaget och en bakgrund som Technical Director Due Diligence på WSP och Managing Director Watts inledde Eva sin resa på Logicenters för sju år sedan. Tillväxtresan, en strid ström av intressanta projekt men framförallt kollegorna är enligt Eva Sterner betydande anledningar till att hon blivit långvarig på Logicenters. De senaste åren har både Logicenters och hennes egen avdelning vuxit markant. Enligt henne själv beror det både på att organisationen är flexibel och har höga ambitioner, men framförallt på att Logicenters utgörs av människor som drivs av att göra saker på nya och innovativa sätt.

Eva Sterner leder i dag Logicenters projektutvecklingsavdelning som har vuxit från två till åtta personer sedan 2017 och nu planeras ytterligare rekryteringar. Centralt i utvecklingen framåt är att fortsätta att attrahera talang, men särskilt vill Eva lyfta vikten av att uppmuntra fler kvinnor och tjejer att söka sig till logistikbranschen. En bransch som hitintills har varit mansdominerad.

”Jag är stolt över att jobba i en verksamhet med så stora ambitioner och som tillåter alla sina anställda att växa. Då jag själv inte hade några kvinnliga förebilder i logistikbranschen hoppas jag själv på att kunna bli en förebild för tjejer som vill jobba med smarta logistikfastigheter. För att det ska bli möjligt måste kvinnliga medarbetare både lyftas och uppmuntras. Det anser jag att Logicenters gör varje dag, vilket är något jag ser som både modernt och viktigt”, säger Eva Sterner, Head of Development, Logicenters.

Projektutvecklingsavdelningen har ett stort ansvar kring upphandlingar, kontakten med hyresgäster, fastighetsutveckling och de avtalsmässiga delarna i byggentreprenaden. Avdelningen strävar ständigt efter att uppfinna nya, smartare sätt att utveckla moderna fastigheter på, där höglager på 30 meter och energibesiktningar exemplifierar nytänkande initiativ från Logicenters. Gällande energieffektivisering spelar Eva en viktig roll i Logicenters arbete för att minska sitt klimatavtryck. Ett arbete hon märker att kunderna uppskattar i allt högre utsträckning.

”Jag upplever att miljöfrågan har fått ett mycket större fokus i branschen, vilket gläder mig. Vi coachar ofta våra kunder i frågor gällande minskad energiförbrukning, inte minst genom att genomföra energibesiktningar, och vi märker att vi får gehör. Min ambition är att vi ska fortsätta att driva utvecklingen för att kunna erbjuda ännu smartare och energieffektivare logistikfastigheter med så litet klimatavtryck som möjligt. Att få leda den utvecklingen i en organisation där både kollegor och ledning stöttar mina ambitioner är något jag är väldigt stolt över och något som gör Logicenters till både en attraktiv arbetsplats och aktör”, avslutar Eva Sterner.

Kontakta Matthias Kettelhoit för mer information.

E-post: make@logicenters.com

Telefon: +46 705 834 406

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.