Copenhagen, Greve

Ventrupparken 2, Danmark

VAKANT

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Ventrupparken 2

Område (läge) Copenhagen, Greve

Land Danmark

Typ DC

Adress Ventrupparken 2

Närmaste huvudväg E20

Avstånd till huvudväg 2 min

Byggår 1997/2003

Total yta 30 142 m2

Ledig yta 30 142 m2

Outnyttjad byggrätt 8000 m2

Fri höjd 5/10 m

Lastkajer 28

Logistikanläggning av god kvalitet i det attraktiva logistikområdet Greve nära Köpenhamn. Fastigheten uppfördes i två etapper, år 1997 och 2003. Byggnaden har en fri höjd om 10 meter samt 27 portar för in- och utlastning.

Greve logistikområde är beläget 2,5 mil från Köpenhamns stadskärna, nära E20. Fastigheten ligger mindre än en kilometer från närmaste motorvägsavfart.

Kontakta Thomas Petersen för mer information.

E-post: thpet@logicenters.com

Telefon: +45 312 533 96

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.