Oslo, Langhus

Regnbueveien 9 , Norge

VAKANT

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Regnbueveien 9

Område (läge) Oslo, Langhus

Land Norge

Typ DC

Adress Regnbueveien 9

Närmaste huvudväg E6

Avstånd till huvudväg 2 min

Byggår 1998

Total yta 10 379 m2

Ledig yta 5 100 m2

Outnyttjad byggrätt 1000 m2

Fri höjd 11,5 m

Lastkajer 14

Golvbärighet 10000 kg/m2

Byggnaden på fastigheten uppfördes ursprungligen 1998 och har sedan dess underhållits väl. Byggnaden har en generisk utformning för att på bästa sätt uppfylla de krav som ställs för att kunna husera moderna logistikverksamheter.

Langhus ses som det mest attraktiva logistikområdet i Oslos södra logistikkorridor. Detta återspeglas bland de etablerade företag som valt att etablera sig i området – Exempelvis Coop, DSV Road, PostNord, Freja Logistics, Nexans och Brødrenene Dahl. Från fastigheten har man enkel access till väg E6, med bra förbindelser till Oslo, Moss, Sverige och vidare ner mot Danmark och Norra Europa.

Kontakta Jørgen Bråten Nordby för mer information.

E-post: jono@logicenters.com

Telefon: +47 909 501 08

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.